Wat is de uitzondering op de WAS voor sociale werkbedrijven?

Op de WAS is een uitzondering gecreëerd ten aanzien van sociale werkbedrijven. Kunt u aangeven wat deze uitzonderingen zijn?

Antwoord

8 december 2016

Uitgangspunt van de WAS is dat werknemers zelf beschikking hebben over het netto equivalent van het wettelijk minimumloon (WML). Over dat nettoloon mogen geen inhoudingen en verrekeningen meer worden gedaan. Dit verbod treedt op 1 januari 2017 in werking. Voor nhoudingen en verrekeningen voor huisvestingskosten en zorgverzekeringskosten gelden een uitzondering. En voor werknemers met een arbeidsbeperking geldt een extra uitzondering: werkgevers mogen voor hen niet alleen de zorgverzekeringspremie en huur, maar ook de kosten van gas, water en elektriciteit die buiten de huurovereenkomst vallen, en de gemeentelijke belastingen rechtstreeks betalen. Daarbij hoeven ze bovendien geen rekening te houden met een maximumbedrag of maximumpercentage. Er gelden daarbij nog wel wat detailleerde voorwaarden, zoals kwaliteitsnormen voor huisvesting en maximale inhoudingsbedragen. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

  • Verbod op inhoudingen en verrekeningen
    • Videocollege 6 minuten

    Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het...

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Wet aanpak schijnconstructies (WAS)?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar