Wat is de Wet arbeid en zorg (WAZO)?

Antwoord

10 december 2010

De Wet arbeid en zorg (WAZO) heeft als doel om een beter evenwicht te creëren tussen arbeid en zorg. Verschillende verlofregelingen zijn opgenomen in deze wet:

  • zwangerschaps- en bevallingsverlof;
  • kraamverlof;
  • adoptieverlof;
  • pleegzorgverlof;
  • calamiteitenverlof;
  • kort- en langdurend zorgverlof;
  • ouderschapsverlof.

Dit betekent dat u deze vormen van verlof niet kunt weigeren. Een uitzondering geldt voor kort- en langdurend zorgverlof; dit mag u weigeren als daarmee een zwaarwegend organisatiebelang is gemoeid. Hoewel werknemers dus recht hebben op deze verlofvormen, hoeft u hun niet in alle gevallen hun loon door te betalen. Een goed voorbeeld hiervan is ouderschapsverlof; u mag een werknemer niet weigeren om dit verlof op te nemen als hij een kind jonger dan acht jaar heeft, maar hij moet dit in principe wel zelf betalen.

Vaak worden er in de cao of met de ondernemingsraad afspraken gemaakt over aanvullende verlofregelingen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Wet arbeid en zorg (WAZO)?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar