Wat is een bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)?

In veel artikelen van andere media worden de begrippen ‘bestuurder’ en ‘werkgever’ door elkaar gebruikt als het gaat om medezeggenschap (ondernemingsraden), maar ik dacht dat beide begrippen iets heel verschillends betekenen. Klopt dat?

Antwoord

14 april 2016

Ja, dat klopt. De bestuurder is degene die de ondernemer/werkgever vertegenwoordigt in het overleg met de ondernemingsraad (artikel 1 sub e WOR) . Dat kan de werkgever zijn, maar dat hoeft niet. ‘De werkgever’ kan bijvoorbeeld ook de directie zijn van het moederbedrijf in Japan. Degene die de werknemers aanstuurt in de dochteronderneming in Nederland is dan de bestuurder in de zin van de WOR. Het is tenslotte logisch dat hij het overleg voert met de ondernemingsraad en niet de directie in Japan.

Letterlijk geeft de WOR deze definitie van ‘bestuurder‘: “hij die alleen dan wel te zamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid”.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Informatierecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

  • Initiatiefrecht van de OR
    • Videocollege 9 minuten

    Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo kan de OR invloed uitoefenen op het beleid...

Heeft u een vraag over Wet op de ondernemingsraden (WOR)?

Walter Landwier

Senior trainer en adviseur

Schateiland
Adviseur is nu beschikbaar