Wat is een billijke vergoeding?

Als een ontbinding van een arbeidsovereenkomst tot stand komt door ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever, krijgt de werknemer een transitievergoeding. Ik begreep echter dat er in die situatie ook een billijke vergoeding verstrekt kan worden. Wat is dat precies?

Antwoord

30 december 2015

Sinds 1 juli 2015 kunnen rechters inderdaad bepalen dat werkgevers bij ontslag een billijke vergoeding moeten betalen als zij ernstig nalatig of verwijtbaar hebben gehandeld. Deze mogelijkheid bestaat omdat in de berekening van de transitievergoeding de schuld van de werkgever niet wordt meegewogen. In de voorheen geldende kantonrechtersformule was hier wel ruimte voor. Rechters mogen de hoogte van de billijke vergoeding naar eigen inzicht vaststellen.

Van ernstig nalatig of verwijtbaar handelen door de werkgever kan bijvoorbeeld sprake zijn:

 • als een werknemer niet wil ingaan op avances van de werkgever en de rechter concludeert dat er geen andere optie is dan ontslag;
 • als een werkgever discrimineert, de werknemer hiertegen bezwaar maakt, er een onwerkbare situatie ontstaat en er geen andere oplossing is dan ontslag;
 • als een werkgever ernstig tekortschiet in zijn plichten, bijvoorbeeld omdat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt voor de re-integratie bij ziekte;
 • als de werkgever een oneigenlijke reden voor ontslag aanvoert, met als enig doel om een onwerkbare situatie te creëren, zodat hij de werknemer kan ontslaan;
 • als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden en wordt ontslagen als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • WWZ deel 5: Transitievergoeding
  • Videocollege 10 minuten

  In deze korte cursus wordt er dieper ingegaan op de transitievergoeding. Nu de WWZ is ingegaan, zijn er een aantal zaken rond het ontslag en de ontslagvergoeding veranderd. Deze cursus...

 • Uitdiensttreding van werknemers
  • Videocollege 7 minuten

  In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening...

 • Ontslag op staande voet: wat nu?
  • Videocollege 12 minuten

  Hoewel u natuurlijk hoopt dat het nooit gebeurt, kan er in uw organisatie iets vervelends voorvallen. En voor u het weet roept een werknemer in hevige gemoedstoestand ‘dat hij...

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Transitievergoeding?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar