Wat is een cafetariasysteem?

Antwoord

14 januari 2010

Het cafetariasysteem – ook wel flexibel arbeidsvoorwaardensysteem genoemd – is een systeem waarbij uw werknemer het budget voor de totale arbeidsbeloning binnen bepaalde grenzen zelf kan invullen. Hij kan bijvoorbeeld een deel van zijn brutoloon of een dertiende maand of winstuitkering ruilen tegen bepaalde onbelaste vergoedingen en zo zijn eigen arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen. Als u de zaken slim aanpakt, stemt u de inhoud van het cafetariasysteem af op de arbeidsvoorwaarden waar de Belastingdienst fiscaal aantrekkelijke regels voor hanteert.

Let op: per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling van kracht geworden. Hierdoor gaat het hele systeem van vergoedingen en verstrekkingen op de schop. Het principe van de werkkostenregeling is heel simpel: u mag tot een bedrag van 1,4% van de fiscale loonsom per jaar onbelast aan uw werknemer verstrekken. Dit heet de ‘vrije ruimte’ of het ‘werkkostenforfait’. Een cafetariasysteem is binnen de werkkostenregeling nog steeds mogelijk. Wel telt de onbelaste vergoeding of verstrekking mee voor de vrije ruimte, tenzij er een vrijstelling of nihilwaardering geldt, zoals voor de reiskostenvergoeding. Overigens heeft u nog tot en met 2013 de keuze of u de werkkostenregeling wilt toepassen. Veel werkgevers kiezen ervoor om dat nog niet te doen.

 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbeidsvoorwaarden?

Lotte de Ceuster

Advocaat

CMS
Adviseur is nu beschikbaar