Wat is een draaiboek?

Ik ben binnen mijn organisatie aangewezen om evenementen te organiseren. Het gaat vaak om kleinschalige evenementen. Ik lees op internet regelmatig iets over dat het hebben van een draaiboek onmisbaar is bij het organiseren van evenementen. Maar wat is precies een draaiboek?

Antwoord

28 mei 2018

Het maken van een goed draaiboek is bij elk organiseerproject essentieel. Een draaiboek is niet meer en niet minder dan een opsomming van alle feiten en afspraken die gemaakt zijn rond een project. Op die manier weten alle betrokkenen wat er van hen verwacht wordt, en wanneer.

Het draaiboek van uw project moet u eigenlijk zien als een afsprakenboek, logboek en actielijst in één. Dat geeft u op elk moment helder inzicht in hoe u ervoor staat.

Geen twee draaiboeken zijn hetzelfde. Maakt u een draaiboek voor een evenement, dan heeft die een hele andere opbouw en inhoud dat die voor de evacuatie van het personeel bij een calamiteit. Toch zijn er bepaalde onderdelen die in ieder draaiboek thuishoren. Doorgaans bestaat een draaiboek uit drie onderdelen:

  1. een algemeen deel;
  2. een takenoverzicht;
  3. bijlagen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen