Wat is een no-riskpolis?

Ik kom vaak de term 'no-riskpolis' tegen in verband met arbeidsgehandicapte werknemers. Wat is een no-riskpolis precies?

Antwoord

13 oktober 2010

Werkgevers zijn vaak bang dat arbeidsgehandicapte werknemers meer ziek zijn dan gezonde collega's, al hoeft dit niet per se zo te zijn. Vanwege deze angst is de ‘no risk-polis' in het leven geroepen. De regeling houdt in dat u bij ziekte van een arbeidsgehandicapte niet zelf opdraait voor zijn salaris. In plaats daarvan kunt u ziekengeld krijgen van UWV. Dit geldt in principe voor alle ziekmeldingen in de eerste vijf jaar van de arbeidsovereenkomst. Bij een ernstige ziekte of handicap kunt u een aanvraag indienen om de periode van vijf jaar te verlengen. Werknemers met een Wajong-uitkering zijn overigens een uitzondering: voor hen geldt de no-riskpolis gedurende hun hele werkzame leven.

 Heeft u een no-riskpolis, dan kunt u de Ziektewetuitkering vanuit UWV rechtstreeks aan de werknemer laten uitbetalen.

 Bezoek voor meer informatie over de no-riskpolis ook eens de website van UWV: www.uwv.nl.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over No-riskpolis?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar