Wat is een 'regeling' binnen de WOR?

Antwoord

30 oktober 2012

In alle instemmingsplichtige onderwerpen komt het begrip regeling voor. Volgens de WOR is een regeling een geheel van bindende voorschriften voor een of meer groepen mensen in de onderneming. Vaak genoeg gaat het zelfs om een regeling die alle werknemers in de organisatie aangaat. Een groep is een verzameling van werknemers in dezelfde functiegroep, maar het kan ook over sollicitanten gaan (regeling voor het aanstellingsbeleid) of thuiswerkers. Besluiten die betrekking hebben op individuele werknemers, zijn dus nooit instemmingsplichtig: in je uppie ben je geen groep.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Informatierecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

  • Initiatiefrecht van de OR
    • Videocollege 9 minuten

    Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo kan de OR invloed uitoefenen op het beleid...

Heeft u een vraag over Wet op de ondernemingsraden (WOR)?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar