Wat is een subsidie?

Antwoord

28 januari 2010

Een subsidie is volgens de Algemene wet bestuursrecht ‘de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan de betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten'. In gewoon Nederlands: een subsidie krijgt u zonder dat uw onderneming aan de subsidieverstrekker een rechtstreekse tegenprestatie levert. De subsidieverstrekker – vaak de overheid – probeert met de subsidie een bepaalde activiteit te stimuleren of een bepaalde doelstelling te realiseren, zoals het versterken van de economie, het verbeteren van het milieu en het stimuleren van de technologische ontwikkeling. Daarom wordt vaak ook wel gesproken over een stimuleringsbijdrage.

In de praktijk laten veel ondernemingen subsidiegeld liggen omdat zij geen idee hebben welke regelingen er zijn. Een gedegen onderzoek naar de subsidiemogelijkheden loont daarom vaak de moeite.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • Wat is het ESF?

    Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als doel om de welvaartsverschillen tussen regio’s en lidstaten van de Europese Unie te verkleinen. Om dit doel te bereiken,...

Heeft u een vraag over Subsidie?

Jurgen Brouwers

Operationeel Manager

OAZ Subsidieadvies
Adviseur is nu beschikbaar