Wat is een Verklaring arbeidsrelatie (VAR)?

Antwoord

3 december 2010

Werkt u met een opdrachtnemer, bijvoorbeeld een freelancer of zelfstandige zonder personeel (zzp'er), dan kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of u loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (samen loonheffingen genoemd) moet inhouden en afdragen over zijn inkomsten. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft u en uw opdrachtnemer hierover in principe duidelijkheid. Een opdrachtnemer kan de Verklaring arbeidsrelatie (ook wel VAR) aanvragen bij de Belastingdienst. De Verklaring geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit zijn arbeidsrelatie.