Wat is goodwill?

Antwoord

21 januari 2010

Goodwill is het gedeelte van de waarde van een onderneming dat niet direct is toe te wijzen aan de bezittingen (activa) en schulden (passiva). Goodwill ontstaat vrijwel altijd bij een overname, namelijk als de koper een hogere prijs voor de over te nemen onderneming betaalt dan deze op grond van de balans waard is. Stel bijvoorbeeld dat de totale waarde van de bezittingen van onderneming A € 4 miljoen is, tegenover een totale schuld van € 3 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt dan € 1 miljoen. Als een koper vervolgens bereid is om € 1,5 miljoen te betalen om onderneming A te mogen overnemen, bedraagt de meerwaarde (goodwill) € 0,5 miljoen (koopprijs -/- netto vermogenswaarde). De koper moet deze goodwill activeren op de balans, waarna hierop mag worden afgeschreven. Goodwill wordt met name betaald als de koper verwacht deze investering in de toekomst (ruimschoots) terug te verdienen.

In bedrijfseconomische zin wordt goodwill meestal in vijf jaar afgeschreven. Dit is fiscaal echter niet toegestaan: voor goodwill geldt in fiscale zin een minimale afschrijvingsperiode van tien jaar.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Overdracht onderneming?

Martin Gast

Financial Planner/Pensioenconsultant

Vido Financial Planning
Adviseur is nu beschikbaar