Wat is het verschil tussen beëindiging, opzegging en ontbinding van een arbeidsovereenkomst?

Antwoord

19 mei 2010

Beëindiging, opzegging en ontbinding zijn grotendeels hetzelfde, maar er bestaat wel een technisch verschil tussen de drie handelingen:

 • Beëindiging van rechtswege houdt in dat de arbeidsovereenkomst simpelweg afloopt. Een werkgever hoeft hiervoor niets te doen. Een andere vorm is beëindiging met wederzijds goedvinden. Hiervan is sprake als werkgever en werknemer het erover eens zijn dat voortzetting van de overeenkomst niet zinvol is.
 • Beëindiging van een arbeidscontract door opzegging kan op drie manieren plaatsvinden: gewone opzegging via UWV WERKbedrijf, opzegging tijdens de proeftijd en opzegging wegens dringende redenen (ontslag op staande voet).
 • Voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst kunnen zowel de werkgever als werknemer zich tot de rechter wenden. Dit kan naar aanleiding van wanprestaties van één van de partijen, of gewichtige redenen (bijvoorbeeld verandering in omstandigheden of een dringende reden).

Als een contract voor bepaalde tijd automatisch eindigt, moet u de werknemer wel laten weten dat u het contract niet verlengt. Als dit niet gebeurt, en de werknemer komt na de einddatum toch werken, wordt dat beschouwd als stilzwijgende contractverlening voor eenzelfde duur als het eerdere contract.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Arbeidsovereenkomst
  • Videocollege 28 minuten

  Wilt u personeel aannemen, dan moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Zo'n overeenkomst kan zo uitgebreid worden als u zelf wilt. U en ook uw toekomstige werknemer(s) hebben...

 • WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst
  • Videocollege 7 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied...

 • Arboregels voor flexibele werknemers
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Esther van Tienen

Belastingconsulent, salarisadviseur

Tax Tigers
Adviseur is nu beschikbaar