Wat is het verschil tussen een OR en een PVT?

Antwoord

12 mei 2011

Zowel de ondernemingsraad (OR) als de personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een medezeggenschapsorgaan dat medewerkers vertegenwoordigt en hun belangen behartigt binnen de organisatie. Een ondernemingsraad (OR) is verplicht in organisaties met 50 of meer werknemers. Organisaties met 10 tot 50 werknemers kunnen vrijwillig een OR opzetten, maar kunnen ook kiezen voor een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Vraagt de meerderheid van de werknemers om een PVT, dan is de werkgever verplicht om die op te zetten. De PVT bestaat uit minstens drie werknemers. Bij een OR is het minimum afhankelijk van het totaal aantal werknemers. Een PVT heeft minder wettelijke bevoegdheden dan een OR. De PVT heeft instemmingsrecht in verschillende zaken en adviesrecht bij beslissingen die mogelijk belangrijke gevolgen hebben voor minimaal een kwart van de medewerkers. Daarnaast heeft de PVT recht op informatie over bijvoorbeeld de algemene gang van zaken en het sociaal beleid.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de PVT op tijd de juiste informatie te geven. Dit mag zowel schriftelijk als mondeling.

Meer informatie over medezeggenschapsorganen vindt u op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Informatierecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

Heeft u een vraag over Personeelsvertegenwoordiging (PVT)?

Richard Broer

Senior Trainer Medezeggenschap

DASMO-TPAST
Adviseur is nu beschikbaar