Wat is het verschil tussen 'uit de winst' en 'uit de agio' bij de aangifte dividendbelasting?

Wij moeten een aangifte dividendbelasting invullen voor een bedrag ad € 10.000. De ingehouden dividendbelasting is € 1.500. Nu twijfelen wij over de vraag bij 2c op het formulier: uit de winst of uit de agio. Kunt u ons vertellen wat de verschillen zijn en hoe wij dit moeten invullen? Het gestorte aandelenkapitaal is € 18.000 en de winstreserves zijn ongeveer € 800.000.

Antwoord

31 december 2017

Agio ontstaat meestal als er bij de uitgifte van aandelen meer wordt betaald dan de nominale waarde. Anders gezegd: de aandeelhouder betaalt een bedrag boven de nominale waarde. Indien er dividend wordt uitgekeerd ten laste van de agioreserve, ontvangt de aandeelhouder een deel van het door hem zelf betaalde bedrag terug. Dit kan onder voorwaarden belastingvrij geschieden.

Uit de casus maak ik op het het gaat om een winstreserve van € 800.000. Deze reserve is ontstaan door ingehouden winsten. Indien dit wordt uitgekeerd aan aandeelhouders dan dient hierover door de onderneming 15% dividendbelasting ingehouden en afgedragen te worden. Voor AB-houders geldt dat dit een voorheffing is op het AB-tarief van 25% in de inkomstenbelasting.

------------------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Ad Bonis - Bonis Accountancy

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Dividend?

Jan Timmers

Adviseur financiële administratie en fiscale zaken

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar