Wat is inlenersaansprakelijkheid?

Antwoord

23 november 2009

Inlenersaansprakelijkheid is een bijzondere vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid. Als u personeel van andere werkgevers (bijvoorbeeld bij een uitzendbureau) inleent, is de uitlenende werkgever in principe verantwoordelijk voor de afdracht loonheffingen (en ook voor eventuele btw-afdrachten). Maar als deze uitlener de met de uitlening verbonden loonheffingen niet voldoet, houdt de Belastingdienst u als opdrachtgever (of inlener) hoofdelijk aansprakelijk. In dat geval moet u dus het bedrag aan loonheffingen afdragen dat eigenlijk voor rekening van de uitlenende werkgever had moeten komen.

Het risico van inlenersaansprakelijkheid kunt u verkleinen. Zie de vraag 'Hoe kan ik de inlenersaansprakelijkheid voorkomen?'.

Gerelateerd aan dit antwoord

Heeft u een vraag over Inlenersaansprakelijkheid?

Willem van Kasteren

Belastingadviseur

WVK Belastingadvies
Adviseur is nu beschikbaar