Wat is ketenaansprakelijkheid?

Antwoord

23 november 2009

Ketenaansprakelijkheid komt om de hoek kijken als u als onderaannemer werkzaamheden gaat verrichten voor een aannemer. Als een aannemer namelijk van uw diensten als onderaannemer gebruik maakt, kan hij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als u de loonheffing in verband met deze opdracht niet afdraagt. Als u zelf ook gebruik maakt van een onderaannemer, kan de fiscus zowel u als de hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de door uw onderaannemer niet afgedragen loonheffingen.

U kunt het risico dat uw onderneming loopt bij ketenaansprakelijkheid (gedeeltelijk) voorrkomen door gebruik te maken van een g-rekening. Zie de vraag 'Wat is een g-rekening?'.