Wat is onze rol in het scholingsbeleid?

We merken dat momenteel fors in het opleidingsbudget snijdt. Het aantal bedrijfstrainingen daalt en collega’s die een scholingsverzoek indienen, krijgen steeds ‘nee, dat kan nu niet’ te horen. De bestuurder geeft toe dat hij bezuinigt op opleidingen, maar dat zou niet veel zijn. Wat kunnen wij daaraan doen als OR?

Antwoord

9 april 2015

Onder druk van de aanhoudende economische crisis wordt er inderdaad op brede schaal bezuinigd op opleidingen. Begrijpelijk als de organisatie moet vechten voor zijn voortbestaan, maar geen slimme bezuiniging als er geen noodzaak voor bestaat. Uw OR vertegenwoordigt de werknemers en kijkt kritisch naar deze bezuiniging. Waar mogelijk uw OR de investeringen in mensen.

O&O

Veel bedrijfstakken en sectoren hebben een eigen O&O-fonds (opleiding en ontwikkeling). Zo’n fonds levert een financiële bijdrage aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Dit loopt soms op tot 100% van de kosten. Sommige fondsen bieden zelf cursussen aan of ontwikkelen scholingsprojecten voor de branche. Ze hebben loopbaanadviseurs die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor de werknemers (zie opleidingenberoep.nl voor een overzicht). Ook uw OR doet er goed aan om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden binnen het eigen fonds voordat hij met de bestuurder in gesprek gaat over het opleidingsbeleid. Bespreek vervolgens met hem de voor- en nadelen van bij- en nascholing.

Bezuinigingsgolf


Uw OR heeft instemmingsrecht op het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van personeelsopleiding. Dat is iets anders dan het beleid, waar een regeling een concrete uitwerking van is. Het gaat dan om de procedure tot het aanvragen en behandelen van scholingswensen, om het aanbieden van bedrijfsopleidingen, en om de vergoeding van de kosten. Wat dat laatste betreft, gebeurt het nu ook steeds vaker dat werknemers moeten meebetalen aan hun opleiding. U kunt een regeling niet afdwingen, maar u kunt wel kritisch zijn bij het intrekken of wijzigen van bestaande regelingen. Laat u niet te lichtvaardig meeslepen door de bezuinigingsgolf, bedenk dat het ook gaat om de kansen die werknemers hebben om elders weer aan het werk te komen als ze hier onverhoopt worden ontslagen.

Budget

Zorg ervoor dat u zicht heeft op de hoogte van het opleidingsbudget. Soms wordt dit door de eigen cao bepaald in de vorm van een percentage van de loonsom. Maar ook als dat bij u niet zo is, kunt u via de jaarverslagen vaak achterhalen wat de bestuurder in het verleden aan scholing heeft uitgegeven. Relateer dat aan de personeelskosten, de omzet of de winst en u heeft een kengetal waarmee u de nieuwe ontwikkelingen kunt volgen en bespreken.
Tenzij de cao anders bepaalt, valt het minder uitgeven aan opleidingen niet onder uw instemmingsrecht. U kunt de besparingen wel gebruiken in de informatie aan de achterban en voor het overleg met uw bestuurder. Vraag waarom hij meer bezuinigt op scholingsgeld dan bijvoorbeeld op representatiekosten. Is het terecht dat er nog bonussen worden uitbetaald terwijl er wordt bezuinigd op de toekomst van de organisatie en zijn personeel?

Druk

Laat uw achterban weten waar u op inzet in het overleg over scholingsbeleid en -budget. Vraag ze afwijzingen van scholingswensen en het niet doorgaan van eerder afgesproken bij- en nascholing te melden bij uw OR. Alleen al op die manier bouwt u druk op voor het overleg met de bestuurder. Hij zal niet graag worden gezien als een baas die bezuinigt op de ontwikkeling van zijn werknemers.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Opleiden
    • Videocollege 29 minuten

    Het opleiden van uw personeel maakt - als het goed is - deel uit van uw investeringsstrategie. Uw werknemers vertegenwoordigen een onmisbaar stuk kapitaal in uw organisatie en daar...

Heeft u een vraag over Opleidingsbudget?

Jurgen Brouwers

Operationeel Manager

OAZ Subsidieadvies
Adviseur is nu beschikbaar