Wat is pensioen in eigen beheer?

Antwoord

23 augustus 2010

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u – anders dan een gewone werknemer – keuze om uw pensioen in eigen beheer op te bouwen bij uw eigen bv of bij een externe pensioen- bv. Als u het pensioen in uw eigen bv opbouwt, werkt dit als volgt. De bv waarmee u een dienstbetrekking heeft, doet een pensioentoezegging. Vervolgens gaat deze bv, of een andere bv of zelfs een stichting, een pensioenvoorziening voor u opbouwen (de opbouwfase). De pensioen-bv moet het pensioenvermogen tot haar binnenlands ondernemingsvermogen rekenen. Bovendien moet de bv op basis van wettelijke regelingen op de commerciële balans een voorziening opvoeren, die voldoende is om de pensioentoezegging uit te voeren De jaarlijkse toevoegingen aan de pensioenvoorziening ,de zogeheten 'dotaties', zijn aftrekbaar van de winst van de bv die ze stort. Vanaf het moment waarop de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, ontvangt u pensioenuitkeringen. Dit is de zogeheten uitkeringsfase.

Als het gaat om pensioen in eigen beheer, bent u pas een dga als u een direct of indirect belang in een bv heeft van minstens 10%. Als u zelf een aparte bv opricht voor uw pensioenvorming, zal deze eis niet zo snel een probleem zijn.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Pensioenbrief dga?

Corry van Herpen

Pensioenadviseur

Pensioen Perspectief
Adviseur is nu beschikbaar