Wat is precies de factuurwaarde bij (deels) belastbare verstrekkingen?

Ik ben regelmatig bezig met de verstrekkingen die (deels) belast zijn voor werknemers. Ik kom regelmatig de term 'factuurwaarde' tegen. Wat betekent dit precies?

Antwoord

9 mei 2018

Als de werkgever over een (inkoop)factuur beschikt, moet de verstrekking op die factuurwaarde – inclusief BTW – worden gewaardeerd in plaats van op de waarde in het economisch verkeer. Als voorwaarde hierbij geldt wel dat het om een door een onafhankelijke derde verstrekte factuur gaat. Heeft de werkgever op het moment van het doen van aangifte loonheffingen nog geen (inkoop)factuur dan mag hij uitgaan van de waarde op de offerte of van een redelijke schatting. Bij latere ontvangst van de betreffende factuur blijkt de uiteindelijke waarde van de verstrekking en moet de werkgever indien nodig de eerdere loonaangifte corrigeren.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Cafetariaregeling
  • Videocollege 9 minuten

  Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden...

 • Beloningen
  • Videocollege 12 minuten

  In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan...

 • Noodzakelijkheidscriterium
  • Videocollege 7 minuten

  Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke...

Heeft u een vraag over Werkkostenregeling (WKR)?