Wat kan ik doen bij een werknemer die zich regelmatig kort ziek meldt?

In onze organisatie is het gemiddelde verzuim niet echt hoog. Op een aantal afdelingen is dit wel het geval en dan valt vooral op dat werknemers zich regelmatig kort ziek melden. Hierdoor ontstaan er problemen in de planning en door de korte verzuimduur is controle lastig. Hoe kunnen wij dit probleem aanpakken?

Antwoord

13 april 2015

De grens tussen echt ziekteverzuim en geen zin om te werken is voor een werkgever vaak lastig in te schatten. Als een werknemer ziek is, zijn er objectief waarneembare medische of psychische problemen en de bedrijfsarts geeft aan dat de werknemer niet kan werken. Maar vooral bij kortdurend verzuim kunnen er ook andere oorzaken zijn. Een werknemer kan bijvoorbeeld zijn werk niet meer leuk vinden, privéproblemen hebben of gepest worden. Kortdurend verzuim lijkt niet schadelijk, maar in de praktijk is het een goede voorspeller van langdurig ziekteverzuim.

Relatieproblemen

Voor werknemers is het soms best lastig om werk en privé te combineren. Denk aan zorg voor de kinderen, relatieproblemen of grote schulden. Werknemers die hier last van hebben, kunnen zich niet goed concentreren op het werk, maken meer fouten en hebben vaak een negatieve invloed op de sfeer. Als het ze te veel wordt, melden ze zich vaak voor korte tijd ziek om alles weer op de rit te krijgen. Als werkgever draait u op voor de kosten van het verzuim. Het is dus belangrijk om hierover met uw werknemer in gesprek te gaan. Probeer achter de echte oorzaak van het verzuim te komen en kijk of u de werknemer misschien kunt ondersteunen. Het lijkt vreemd dat u de werknemer gaat helpen in zijn privésituatie, maar uiteindelijk leidt het misschien tot een win-winsituatie. U reduceert het verzuim en bespaart kosten. De werknemer krijgt zijn leven eerder op de rit met als groot voordeel dat hij weer volledig productief is.

Verzuimdrempel

In veel organisaties is er een reglement met afspraken over ziek- en betermeldingen. Als de drempel om je ziek te melden hoog ligt, heeft dit een positief effect op kortdurend verzuim. De verzuimdrempel verhogen kan bijvoorbeeld door direct en adequaat te reageren op de ziekmelding. Het geeft een signaal af dat er op werknemers gelet wordt en voorkomt dat men zich voor elk wissewasje ziek meldt.
Kijk eens kritisch naar de rol van de leidinggevende op afdelingen met frequent kortdurend ziekteverzuim. Is hij op de hoogte van de regels en handelt hij hier ook naar? En hoe is het verzuimgedrag van de leidinggevende zelf? Hij heeft namelijk een voorbeeldrol en zijn eigen referentiekader is van grote invloed op de manier waarop werknemers met verzuim omgaan.

Bevlogenheid

Als een werknemer zich frequent kort ziek meldt, heeft dit vaak een psychische oorzaak. Het kan dan zinvol zijn om ook de werkzaamheden van de werknemer eens onder de loep te nemen. Hebben er in de afgelopen jaren grote veranderingen plaatsgevonden met betrekking tot de inhoud van het werk? Is er nog wel voldoende uitdaging en heeft hij voldoende verantwoordelijkheid? Wordt er ook positieve feedback gegeven in plaats van ‘zolang je niets hoort is het goed’? Het maakt het werk aantrekkelijker, geeft de werknemer energie en werkt bevlogenheid in de hand. Bevlogen werknemers vinden het fijn om aan het werk te zijn, werken productiever en tonen meer inzet. Hun eigen drempel om zich ziek te melden, wordt daardoor hoger en vooral het kortdurende verzuim neemt af. Door samen met de werknemer kritisch te kijken naar zijn werk bereikt u meer dan hem steeds maar weer aan te spreken op zijn afwezigheid.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Verzuim op de werkvloer deel 1
  • Videocollege 15 minuten

  Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggevende of als arboprofessional heeft u uw handen...

 • Verzuim op de werkvloer deel 2
  • Videocollege 27 minuten

  Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggevende of als arboprofessional heeft u uw handen...

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Videocollege 12 minuten

  PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

Heeft u een vraag over Verzuim?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar