Wat moet ik doen als ik voor het eerst iemand in dienst neem?

Voor een paar uur per week wil ik graag iemand in dienst nemen. Hij zal de eerste zijn die bij onze stichting in loondienst komt. Wat moet ik nu precies regelen?

Antwoord

13 april 2015

Als u iemand in loondienst neemt, moet u een arbeidsovereenkomst sluiten met de nieuwe werknemer. Verder zijn er een aantal verplichtingen die de Belastingdienst u oplegt. Zo moet u zich aanmelden als werkgever via het formulier ‘Melding Loonheffingen – Aanmelding werkgever’. Vervolgens krijgt u te maken met de loonheffing, die u namens de werknemer afdraagt aan de Belastingdienst. De loonheffing bestaat uit premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Deze loonheffing moet u zelf berekenen en afdragen door middel van de aangifte loonheffingen.

Loonstaat

Verder zijn er nog een aantal administratieve verplichtingen die u heeft als werkgever. Hier moet u uiterlijk één dag voordat de werknemer daadwerkelijk aan de slag gaat aan voldoen. Allereerst moet u over de juiste gegevens beschikken die nodig zijn voor de loonheffing, zoals zijn burgerservicenummer. Verder moet u de identiteit van de werknemer vaststellen en een kopie maken van zijn identiteitsbewijs voor uw administratie. Daarnaast moet u een loonstaat aanleggen voor de werknemer. Hierop vult u onder andere het loonheffingennummer in, dat u van de Belastingdienst krijgt nadat u zich heeft aangemeld als werkgever. Zodra de werknemer bij u aan de slag gaat, moet u hem zijn loon uitbetalen op de afgesproken momenten en hem een loonstrook toesturen. Tot slot heeft de werknemer recht op een jaaropgaaf.

Op rendement.nl/bestuurtools vindt u alles over uw administratieve verplichtingen, een model van de loonstaat en een voorbeeldarbeidsovereenkomst.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Identificatieplicht
    • Videocollege 6 minuten

    De identificatieplicht houdt in dat werkgevers de identiteit van nieuwe werknemers moeten vaststellen. De identificatieplicht bestaat uit drie delen: de verificatieplicht, de bewaarplicht...

Heeft u een vraag over Indiensttreding?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar