Wat verstaat de Arbowet onder pesten?

Antwoord

15 maart 2010

Onder pesten verstaat de Arbowet alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meerdere medewerkers. Het gaat hierbij dus niet om een eenmalige flauwe grap. Pesten is gericht tegen een werknemer of een groep werknemers die zich hiertegen niet kan verdedigen. Meestal wil de dader opzettelijk een andere persoon kwetsen en vernederen. Pesten is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). U bent volgens de Arbowet verplicht om hiertegen op te treden.

Enkele voorbeelden van pesten zijn:

  • vervelende opmerkingen maken;
  • gebaren maken;
  • opzettelijk negeren;
  • beschadigen van eigendommen.

Pesten heeft niet alleen gevolgen voor uw werknemers, maar ook voor uw organisatie. In organisaties waar gepest wordt, gaan werknemers met minder plezier naar het werk en is de kans op verzuim groter.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbowet?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar