Wat wordt verstaan onder erfbelasting?

Antwoord

13 december 2009

Erfbelasting is de belasting die op grond van de Successiewet wordt geheven over erfenissen en legaten. Voorheen werd gesproken over successierecht, maar sinds 1 januari 2010 wordt de term ‘erfbelasting' gebruikt. Als uw organisatie een erfenis of een legaat ontvangt, bestaat de kans dat u hierover erfbelasting moet betalen aan de Belastingdienst. Of u daadwerkelijk erfbelasting moet betalen, hangt onder meer af van de hoogte van het ontvangen bedrag en van het feit of uw organisatie wel of niet wordt aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) of sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Dergelijke instellingen kunnen namelijk profiteren van een vrijstelling.

Als uw organisatie momenteel nog niet profiteert van de vrijstelling voor ANBI's en SBBI's, is het raadzaam om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Heffingen voor ondernemers
    • Videocollege 21 minuten

    U moet heffingen aan de overheid betalen voor geleverde diensten. Voor iedere ondernemer is het van belang te weten hoe dat heffingssysteem werkt. Deze training geeft een bondig en...

Heeft u een vraag over Belastingen?

Willem van Kasteren

Belastingadviseur

WVK Belastingadvies
Adviseur is nu beschikbaar