Wat zegt de Arbowet over de samenwerking tussen OR en preventiemedewerker?

Antwoord

11 februari 2010

De ondernemingsraad (OR) moet samenwerken met de preventiemedewerker (artikel 13, lid 7, sub b van de Arbowet). Ze hebben allebei dan ook hetzelfde doel: zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook moet de OR ervoor zorgen dat de preventiemedewerker zelfstandig en onafhankelijk zijn werk kan doen. Dit houdt in dat de raad hem moet beschermen tegen benadeling door de werkgever (artikel 13, lid 5) als dat nodig is. Als de preventiemedewerker een gevaarlijke arbeidssituatie ontdekt, moet hij dat aan de kaak kunnen stellen zonder dat hij van de directie tegenwerking krijgt. De OR moet er dan op toezien dat hij in zo'n geval bijvoorbeeld niet onder druk wordt gezet om de kwestie stil te houden.

Op zijn beurt moet de preventiemedewerker de OR ook advies geven over de arbeidsomstandigheden in de eigen organisatie.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet- en regelgeving voor ondernemers
    • Videocollege 29 minuten

    De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en...

  • Arboregels voor flexibele werknemers
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbowet?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar