Wat zijn de aandachtspunten
 bij crowdfundingprojecten?

De succesverhalen over crowdfunding vliegen je om de oren. Wij zijn ook nieuwsgierig geworden naar deze manier van financieren. Alleen bekruipt mij het gevoel dat het allemaal simpeler klinkt dan het is. Hoe werkt crowdfunding in de praktijk en wat zijn de addertjes onder het gras?

Antwoord

8 april 2015

Crowdfunding is een relatief nieuwe financieringsmethode. Kort gezegd plaatst een kredietvrager een oproep op een speciaal platform zoals een crowdfundingwebsite. Hij plaatst bij deze kredietaanvraag een omschrijving van het project of de onderneming waar het krediet voor nodig is. Bij de kredietaanvraag komen ook de looptijd van de financiering, de aflostermijnen en de rentevergoedingen aan de orde. Vaak wordt daar ook nog een businessplan aan toegevoegd.

Website

Bij veel crowdfundingwebsites maakt de eigenaar van de website – die als tussenpersoon fungeert – een risico-inventarisatie van het project. Er komt dan bijvoorbeeld een indicatie bij het project te staan. U kunt daarbij denken aan een cijfer op een schaal van één tot vijf, waarbij één staat voor een risicoloze investering en vijf voor een risicovolle investering. In principe kan iedereen een investering doen. Meestal is er een maximum vastgesteld voor het in te leggen bedrag per persoon of onderneming. De toegezegde lening wordt pas definitief verstrekt als de kredietaanvraag volledig is goedgekeurd.

Klassiek

Op dat moment moeten alle investeerdes het toegezegde bedrag storten, waarna de aflossings- en renteperiode beginnen te lopen. Voor een bedrijf dat op zoek is naar financiële middelen, verschilt crowdfunding niet heel erg van een klassieke bankfinanciering. Er zijn eigenlijk maar twee belangrijke verschillen:

  • In de klassieke situatie krijgt het bedrijf een financiering van de bank, in het geval van crowdfunding komt het krediet van ofwel de tussenpersoon ofwel een apart op te richten instantie, bijvoorbeeld een informele vereniging waar alle kredietverstrekkers van het betreffende project lid van zijn. Bij financiering door crowdfunding wordt er dus niet per kredietverstrekker een aparte overeenkomst gesloten.
  • Een ander groot verschil voor een bedrijf dat crowdfunding inzet, is de zekerheid. Bij een krediet van een bank worden altijd zekerheden gevraagd, bijvoorbeeld onderpand. Bij crowdfunding is dat meestal niet het geval. Wel gebeurt het geregeld dat bij crowdfunding de bestuurder van een bv hoofdelijk aansprakelijk is. Anders dan bij een bankfinanciering staat de bestuurder bij crowdfunding dus borg voor de gehele financiering. Dit betekent voor het bedrijf meer risico.

Verwachtingen

Als u zelf besluit te investeren in crowdfundingprojecten, is het verstandig te controleren welke risico’s er kleven aan het project van uw keuze. Ga na of de verwachtingen reëel zijn en of de adviezen die door de tussenpersoon of het crowdfundingplatform zijn verstrekt betrouwbaar zijn. Daarbij is het verstandig om te investeren in meerdere projecten, zodat u uw risico verkleint. Als de kredietnemer zijn aflossingsverplichtingen of rentebetalingsverplichtingen niet kan nakomen, zal deze door de tussenpersoon of het crowdfundingplatform namens de investeerders –waaronder u – worden verzocht en zo nodig gesommeerd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Gebeurt dit niet, dan is een gang naar de rechter mogelijk om het bedrijf in kwestie te verplichten zijn toezeggingen na te komen. Heeft het onvoldoende geld in kas om de verplichtingen na te komen, dan kan dit leiden tot een faillissement. Een scenario waarin het mogelijk is dat u als investeerder niets zult ontvangen. Dit levert dus een risico op.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Crowdfunding?

Richard van Berkel

Directeur en adviseur

LVB Networks
Adviseur is nu beschikbaar