Wat zijn de bevoegdheden van lokale OR ten opzichte van besluiten op Europees niveau?

Wat zijn de bevoegdheden van een lokale OR als er besluiten worden genomen op Europees niveau die ook de lokale organisatie raken?

Antwoord

15 augustus 2016

De rechten van de landelijk (lokale) OR zijn zoals die in de wet zijn verwoord. In dit geval: de bestuurder besluit of hij het besluit overneemt. Toch is het een lastige kwestie. De bestuurder zegt vast dat hij geen invoed heeft op het besluit en dat het elders genomen is. Desondanks kan de OR de Nederlandse bestuurder aanspreken op het besluit. Dit wordt door juristen wel toerekening, vereenzelviging en medeondernemerschap genoemd. De bestuurder neemt het besluit om het besluit (integraal of gewijzigd naar de situatie in Nederland) over te nemen. Daar is hij bestuurder voor en de medezeggenschap dient dan om advies gevraagd te worden. Waar ligt dan nog zijn zeggenschap?

Stel, er is een besluit genomen vanuit de Verenigde Staten om 10% van de personeelskosten te verminderen. De zeggenschap van de bestuurder is om dat besluit over te nemen (en daarbij eventueel aan te passen naar de Nederlandse/lokale situatie). Dat overnemen hoeft hij (al is het maar formeel) niet te doen. Dat aanpassen naar het land is ook van belang. Hij kan ook heel anders kiezen: bijvoorbeeld vragen om een loonoffer van de medewerkers. Het is ook zijn besluit welke mensen er vertrekken, denk aan gehanteerde criteria, of de keuze gaan snijden of de kaasschaaf-methode gebruiken. En met welke ontslagregeling? Daarover moet toch allemaal overlegd worden? Een eventuele EOR (Europese Ondernemingsraad) kan meestal ook niet veel, omdat daar meestal geen sprake is van adviesrecht of instemmingrecht, wel van consultatierecht. De EOR kan adviseren, maar dat neemt overigens niet de rechten van de nationale/lokale OR weg. Mogelijk zijn er bij de Europeese Vennootschap uitzonderingen hierop. Als het gaat om een regeling die in Nederland onder het instemmingsrecht valt, zal daar in Nederland ook om instemming gevraagd moet worden (voor Nederlandse werknemers). Tips voor de toekomst: een convenant kan helpen om een en ander te reguleren en te stroomlijnen bij internationale besluiten. Het kan ook nuttig zijn nationaal/lokaal goed overleg te plegen met de RvC.

Gerelateerd aan dit antwoord

Heeft u een vraag over Europese ondernemingsraad (EOR)?

Richard Broer

Senior Trainer Medezeggenschap

DASMO-TPAST
Adviseur is nu beschikbaar