Wat zijn de eisen aan een bezwaarschrift op het controlerapport IB en VPB?

Antwoord

1 oktober 2012

Een bezwaarschrift moet ten minste de volgende inhoud hebben:

 • naam en adres van belastingplichtige die het bezwaar maakt (de indiener);
 • de dagtekening;
 • om welke aanslag (of beschikking) het gaat;
 • (nadat men eventueel een pro-formabezwaarschrift heeft ingediend) de gronden van het bezwaar.

Is er bij de aanslag ook sprake van een boete, dan wordt het bezwaar ook geacht gericht te zijn tegen de boete. Maar om misverstanden te voorkomen is het raadzaam ook tegen de boete (weliswaar in hetzelfde bezwaarschrift) afzonderlijk bezwaar te maken. Als u het bezwaarschrift schrijft, is het verstandig op te nemen dat het bezwaarschrift tegelijkertijd een verzoek tot uitstel van betaling is. Dit kan uiteraard alleen als de aanslag een positief bedrag betreft. Voor de behandeling van een bezwaarschrift hoeft u geen kosten te betalen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

 • Kan ik de bijtelling ongedaan maken?

  Eén van onze werknemers heeft een auto van de zaak waarvoor wij bijtelling toepassen in verband met privégebruik. Achteraf blijkt dat hij minder dan vijfhonderd...

 • Hoe moet ik de bijtelling terugdraaien?

  We passen voor werknemers met een auto van de zaak de bijtelling toe in verband met privégebruik. Nu blijkt dat één werknemer in de praktijk minder...

 • Mag bijtelling worden teruggedraaid?

  Sommige van mijn werknemers hebben een auto van de zaak. In verband met privégebruik passen we de bijtelling toe. Nu blijkt dat één van de werknemers...

Meest gelezen

 • Kan ik de bijtelling ongedaan maken?

  Eén van onze werknemers heeft een auto van de zaak waarvoor wij bijtelling toepassen in verband met privégebruik. Achteraf blijkt dat hij minder dan vijfhonderd...

 • Hoe moet ik de bijtelling terugdraaien?

  We passen voor werknemers met een auto van de zaak de bijtelling toe in verband met privégebruik. Nu blijkt dat één werknemer in de praktijk minder...

Heeft u een vraag over Bezwaar en beroep?

Ad Bonis

Accountant

Bonis Accountancy
Adviseur is nu beschikbaar