Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen als werknemer in buitenland gaat wonen?

Een medewerker die de werkzaamheden op de backoffice verricht, gaat in Chili wonen. Nu hebben we besloten dat deze werkzaamheden ook vanuit Chili gedaan kunnen worden. Wat heeft dit voor gevolgen voor de heffingen in Nederland?

Antwoord

3 november 2016

Als de werknemer niet meer in Nederland woont en ook niet werkt (althans minder dan 10%), dan is er geen verplichting om nog loonbelasting in te houden. Dit ongeacht of er een belastingvedrag is. Overigens is er met Chili nog geen belastingverdrag. Als er nog wel geregeld in Nederland wordt gewerkt (meer dan 10%) of er is sprake van een bestuurder, is er wel een inhoudingsplicht. Mogelijk dat deze beperkt kan worden, maar dit hangt van de precieze omstandigheden af, zoals de wetgeving van Chili. De inhoudingsplicht is er nog wel over loon genoten na emigratie, maar dat heeft betrekking eeft op de Nederlandse inwonersperiode. Denk aan een bonus of optie-inkomen.

Er is wel een sociaalzekerheidsverdrag op basis waarvan onder voorwaarden de Nederlandse sociale zekerheid voortgezet kan worden met uitsluiting van de Chileense wetgeving. Dit lijkt in dit geval niet gauw aan de orde als de werknemer wellicht in Chili blijft wonen voor onbepaalde duur. Bij tewerkstelling/uitzending van korter dan twee jaar bijvoorbeeld kan wel de Nederlandse sociale zekerheid voortgezet worden. Als er geen voortzetting mogelijk is van de Nederlandse sociale zekerheid op basis van het verdrag, zijn er mogelijkheden - onder voorwaarden en binnen bepaalde termijnen - om vrijwillige verzekeringen af te sluiten.

Als de werknemer in dienst blijft van de Nederlandse werkgever, is het mogelijk dat er in Chili bepaalde verplichtingen optreden. Denk aan inhoudingsplicht belasting en afdracht sociale zekerheid. Voor belastingen zijn er in de regel grotere verantwoordelijkheden aldaar als er een vaste inrichting is, bijvoorbeeld een gehuurd kantoorpand door de werkgever zodat de werknemer daar goed zijn werk kan doen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Buitenlandse werknemers?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar