Wat zijn de regels voor de willekeurige afschrijving van de elektrische auto?

De vraag gaat over het willekeurig afschrijven van een elektrische auto, aangeschaft in 2013, betaald in 2013. Als de klant gebruik wil maken van de willekeurige afschrijving tot 75% mag dit dan alleen in het jaar van aankoop/in gebruik name? 

Antwoord

22 oktober 2015

Het beste is te kijken in de wet.  Het gaat om een investering uit 2013.  De willekeurige afschrijving is geregeld in de wet inkomstenbelasting (art. 3:34 e.v.). Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je in een periode van 5 jaar de tijd om willekeurig af te schrijven.  Het is van belang te bepalen om welk soort goed het gaat. Als het gaat om een elektrische auto volgt uit de uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 dat deze auto voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in artikel 13  lid 2 en lid 4.  In dat geval mag in het eerste jaar maximaal 50% van de aanschafkosten worden afgeschreven (zie lid 14). Indien de auto voorkomt op de milieulijst (zie www.rvo.nl) dan kan de auto als een milieu-bedrijfsmiddel worden afgeschreven. De VAML bepaalt dat de willekeurige afschrijving vanaf 2011 is beperkt tot 75% van de aanschafwaarde.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Auto van de zaak?

Martin Gast

Financial Planner/Pensioenconsultant

Vido Financial Planning
Adviseur is nu beschikbaar