Wat zijn de taken van de arbocoördinator?

Antwoord

10 november 2009

De arbocoördinator ontwikkelt het arbobeleid en bewaakt de uitvoering ervan. Hij verzamelt als coördinator alle informatie waarop hij het arbobeleid baseert. Hij is de spil binnen de organisatie voor alles wat met arbeidsomstandigheden te maken heeft, zowel intern als extern. Zo onderhoudt hij de (inhoudelijke) contacten met externe arbopartijen zoals de bedrijfsarts, Inspectie SZW en UWV. Binnen de organisatie houdt hij contact met alle partijen die met arbo te maken hebben, zoals de bedrijfsleiding, de teamleiders, de ondernemingsraad en de afdeling P&O. Hij verstrekt informatie over arbeidsomstandigheden aan de werkgever en het medezeggenschaporgaan.

Niet iedere organisatie heeft een aparte functie voor de arbocoördinator, zeker als het bedrijf maar klein is en met weinig arborisico's te maken heeft. Wijs echter wel altijd iemand aan die – eventueel naast zijn gewone werk – het arbobeleid coördineert.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbowet?

Iels den Dekker

Arbeidshygiënist

Werkoptimaal
Adviseur is nu beschikbaar