Wat zijn de taken van de Inspectie SZW?

Antwoord

15 september 2010

 Om haar doelstellingen te realiseren, heeft de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) een groot aantal taken:

  • toezicht houden op het naleven van onder meer de Arbowet en de Arbeidstijdenwet, die tot doel hebben om veiligheids- en gezondheidsrisico's voor werknemers zo veel mogelijk te voorkomen;
  • toezicht houden op bedrijven waarin gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen;
  • opsporen en tegengaan van illegale arbeid;
  • toezicht houden op het naleven van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, die tot doel hebben om onderbetaling te voorkomen;
  • onderzoeken van arbeidsongevallen die onder de meldingsplicht van de Arbowet vallen;
  • onderzoeken van zware ongevallen en incidenten in bedrijven waarin gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen;
  • onderzoeken van klachten van werknemers over de arbeidsomstandigheden of arbeidstijden binnen de organisatie waarin zij werkzaam zijn;
  • verlenen van vrijstellingen en ontheffingen op bepaalde onderdelen van de Arbeidstijdenwet, bijvoorbeeld met betrekking tot nachtwerk;
  • in kaart brengen van trends en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, ouderenbeleid, de positie van minderheden, werving en selectie enzovoorts. Deze informatie kan vervolgens door bewindslieden (ministers en staatssecretarissen) en beleidsmakers worden gebruikt om hun beleid bij te stellen;
  • geven van voorlichting aan bedrijven en sectoren, bijvoorbeeld over de belangrijkste risico's en verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Om haar taken te kunnen volbrengen, heeft de Inspectie SZW een aantal bevoegdheden. De inspecteurs hebben bijvoorbeeld toegang tot álle plaatsen waar in het kader van uw organisatie arbeid wordt verricht. U mag de inspecteur deze toegang nooit weigeren!

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Inspectie SZW?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar