Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

Antwoord

14 april 2010

De bedrijfsarts is de spil in de arbodienstverlening. Hij heeft twee hoofdtaken:

  • preventie en terugdringen van ziekteverzuim;
  • bevorderen van re-integratie.

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers altijd toegang hebben tot een bedrijfsarts. De bedrijfsarts is ook betrokken bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak. Vanuit medisch perspectief kan hij arbeidsrisico's opsporen en analyseren en advies geven over preventieve maatregelen om ziekte te voorkomen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Maak goede afspraken met de bedrijfsarts over de termijn waarop medewerkers bij hem terechtkunnen. Als een werknemer wekenlang moet wachten tot hij op afspraak kan komen, is het misschien al te laat voor preventie.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bedrijfsarts?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar