Wat zijn de verschillen tussen ‘Het Oude Werken’ en ‘Het Nieuwe Werken’?

Antwoord

8 maart 2011

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen ‘Het Oude Werken' en ‘Het Nieuwe Werken'.

 

Het Nieuwe Werken

Het Oude Werken

Werknemers werken zo veel mogelijk

onafhankelijk en ‘zelfstartend'.

Werknemers krijgen opdrachten en voeren

die uit.

Er is een grote mate van vrijheid.

De aanwezigheid van werknemers wordt

nauwgezet gecontroleerd.

De verantwoordelijkheid ligt voornamelijk

bij de werknemers.

De verantwoordelijkheid ligt voornamelijk

bij de managers.

Managers hebben vertrouwen in hun

werknemers.

 

De stijl van managers is gebaseerd op

controle, wat zich uit in een veelheid aan

regels en voorschriften.

De focus ligt op het resultaat (output).

De focus ligt op de inspanning (input).

Een werknemer werkt op de plaats waar

hij op dat moment is.

Een werknemer werkt op kantoor.

Werken doe je wanneer het uitkomt.

Werken doe je van negen tot vijf uur.

De scheiding tussen werk en privé vervaagt

of verdwijnt.

Er is een strikte scheiding tussen werk

en privé.

Als werknemers veel eigen verantwoordelijkheid hebben en veelal niet op kantoor werken, loopt u het risico dat hun betrokkenheid afneemt. Probeer dit te voorkomen en betrek hen actief bij het reilen en zeilen van de organisatie.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Het Nieuwe Werken (HNW)?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar