Wat zijn de verschillen tussen PMO en PAGO?

Momenteel ben ik bezig met een inventaris betreft (e)PMO/PAGO/RI&E. Binnen onze stichting is geen van alle aan de orde. Ik kom echter veel verschillende adviezen en wetten tegen. Wat is nu leidend betreffende de PMO versus PAGO en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden van de werkgever?

Antwoord

16 augustus 2016

Een preventief medisch onderzoek (PMO) verschilt op een aantal punten van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Zo is een bedrijf (de werkgever én de werknemers) actief betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van een PMO. Het is dus niet langer uitsluitend de taak van de bedrijfsarts. Was een PAGO alleen een onderzoek, binnen een PMO kunnen er ook interventies plaatsvinden. Op basis van de bevindingen kan de bedrijfsarts of de werkgever acties ondernemen. Ook kunnen eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of van de cao) in het PMO worden opgenomen. Dat mocht in een PAGO niet.

Het belangrijkste verschil met het PAGO is dat de bedrijfsarts in het PMO niet langer uitsluitend naar direct werkgerelateerde klachten kijkt, maar ook aandacht heeft voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en de leefgewoonten van de werknemer. Deze zijn immers erg belangrijk voor het goed functioneren op het werk. U bent verplicht dit aan uw medewerkers aan te bieden. Het doel van dit onderzoek is het voorkomen van gezondheidsproblemen op of door het werk. Voorheen werd meestal een PAGO uitgevoerd, maar tegenwoordig hebben de meeste werkgevers dit vervangen door het PMO.

Het PAGO bestaat nog wel; het PMO is hiervan de opvolger. Een belangrijk verschil tussen deze twee is dat het PAGO alleen een onderzoek was, terwijl er bij het PMO ook interventies kunnen plaatsvinden. Het spreekt voor zich dat alleen een gecertificeerde bedrijfsarts het medisch onderzoek mag uitvoeren bij de werknemer (artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet). Hoewel u als werkgever verplicht bent om periodiek een PMO aan te bieden, zijn werknemers niet verplicht deel te nemen. Deelname aan het PMO is vrijwillig. Aan u de taak om werknemers te informeren en het belang van het PMO uit te leggen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar