Wat zijn de voorwaarden als we met kennismigranten willen werken?

We hebben ons oog laten vallen op een deskundige uit het buitenland. We willen deze persoon een arbeidsovereenkomst aanbieden. Kunnen we daarvoor gebruikmaken van de kennismigrantenregeling en wat zijn de voorwaarden?

Antwoord

9 april 2015

Kennismigranten zijn hoogopgeleide, talentvolle buitenlanders waarvan de overheid vindt dat ze de kenniseconomie in Nederland versterken. Voor deze werknemers hoeft u geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen bij UWV WERKbedrijf. U moet wel een verklaring van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ondertekenen. 
Met die verklaring geeft u aan dat de kennismigrant een inkomen ontvangt dat boven een vastgestelde loongrens ligt. Voor kennismigranten gelden namelijk speciale inkomenseisen. Deze inkomenseisen worden ieder jaar aangepast aan het indexcijfer van de cao-lonen die het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert. Het inkomenscriterium geldt niet als de kennismigrant als promovendus bij een onderwijsinstelling of onderzoeksinstelling gaat werken.

Formulier

Het inkomenscriterium geldt ook niet als de kennismigrant arts in opleiding tot specialist is. Om in aanmerking te komen voor de kennismigrantenregeling moet u het formulier ‘Aanvraag toelating tot de kennismigrantenregeling’ invullen. Dit formulier vindt u bij het Loket Kennis- en Arbeidsmigratie op de website ind.nl. U hoort dan binnen twee weken van de IND of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Buitenlandse werknemers?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar