Wat zijn voorbeelden van commerciële activiteiten die mogen worden geëxploiteerd zonder de ANBI-status te verliezen?

Antwoord

26 september 2012

  • tegen betaling kennis en know how ter beschikking stellen aan kleinere organisaties of bedrijven;
  • een keurmerk uitgeven, bijvoorbeeld op het gebied van miilieubehoud, waarbij bedrijven betalen om geaccrediteerd te worden en te blijven;
  • ouderen of gehandigcapten op humane wijze huisvesten en met verpleegkundige zorg begeleiden en daar een vergoeding voor vragen.
  • aan 'impact investing' doen, een variant op micorfinanciering met een hoger risicoprofiel en groter betrokkenheid, omdat er sprake is van een investering in plaats van geld uitlenen;
  • werklozen onderwijs aanbieden op gebieden waar op de arbeismarkt vraag naar is en daar een vergoeding voor vragen;
  • een aandelenpakket houden of geschonken krijgen, om daarmee voor een lange tijd jaarlijkse dividend ten behoeve van het algemeen nut uit te keren. Ook kan de ANBI de dividenden oppotten als de instelling in het beleidsplan aangeeft gelden te moeten reserveren voor een langdurig project (bijvoorbeeld een nieuw te bouwen kerkgebouw.)

 Zolang opbrengsten van deze commerciële activiteiten ten goede komen aan het algemeen nuttige doel mogen deze activiteiten worden uitgevoerd.

Niet alle commerciële activiteiten voor ANBI's worden toegelaten. Houdt goed in de gaten welke activiteiten u onderneemt en welk aandeel het heeft in uw totale inkomen. Deze regeling moet concurrentieverstoring met niet-ANBI's voorkomen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over ANBI?

Jaap Rauw

Meerdere adviseurs

Mazars
Adviseur is nu beschikbaar