Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Antwoord

12 november 2010

Het recht op vakantie voor werknemers is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (artikel 634): ‘De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd'.

Daarnaast zijn vaak aanvullende vakantierechten opgenomen in de cao van uw branche of in de individuele arbeidsovereenkomst. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Deze mogen, in tegenstelling tot de wettelijk bepaalde vakantiedagen, ingeruild worden voor ziektedagen als u dit vooraf met uw werknemer heeft besproken. Daarnaast kunt u bij bijzonder verlof, zoals calamiteitenverlof, een werknemer achteraf vragen bovenwettelijke vakantiedagen in te leveren. Hij moet hier dan wel zelf mee instemmen.

Vakantie is niet hetzelfde als verlof: vakantie is niet gekoppeld aan een specifieke gebeurtenis in het leven van de werknemer, terwijl dat bij verlof over het algemeen wel het geval is.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Opname van vakantiedagen
    • Videocollege 9 minuten

    In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administratie. Daarbij wordt dieper ingegaan op de...

  • Uitdiensttreding van werknemers
    • Videocollege 7 minuten

    In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening...

Heeft u een vraag over Vakantiedagen?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar