Wel of geen eindheffing over geschenken aan relaties?

Als wij kerstpakketen verstrekken aan onze zakelijke relaties (uitzendkrachten, zzp'ers en andere relaties) zijnde niet werknemers, betalen wij op dit moment hier eindheffing over afhankelijk van de waarde van het geschenk van 45% of 75% via de loonaangifte. We willen namelijk niet dat dit wordt belast bij de ontvanger. Nu gaf onze boekhouder aan dat dit niet hoefde, omdat deze kosten als gemengde kosten aftrekbaar zijn. Nu is de vraag of we wel of geen eindheffing moeten betalen?

Antwoord

6 december 2016

Uw boekhouder heeft in het algemeen gesproken gelijk dat u geen eindheffing verschuldigd bent voor zover het representatiekosten en relatiegeschenken betreft ten behoeve van externe relaties en klanten . Onder de werkkostenregeling kwalificeren deze kosten als intermediaire kosten. In dit geval handelt u echter correct. U maakt namelijk gebruik van een specifieke regeling uit de Wet op de loonbelasting die toestaat de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor uw rekening nemen voor verstrekkingen aan uw zakelijke relaties die u tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid ook aan uw werknemers geeft. Dit, zoals u zelf ook al aangeeft, om te voorkomen dat uw relaties dan over deze geschenken geen belasting meer hoeven te betalen. Het verstrekken van kerstpakketten is bij uitstek een voorbeeld waarbij u terecht gebruik maakt van deze regeling.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Kerst op het werk?

Jaap Rauw

Meerdere adviseurs

Mazars
Adviseur is nu beschikbaar