Wel of geen holdingstructuur?

Sinds kort ben ik directeur-grootaandeelhouder van een bv. Ik weet van het bestaan van een pensioen-bv. Nu is mij geadviseerd om na te denken over het opzetten van een holding-bv. Hier ben ik minder bekend mee. Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?

Antwoord

10 april 2015

Een holding-bv, of eigenlijk holdingstructuur, houdt in dat één bv eigenlijk de onderneming is, de werk-bv, en een andere bv alle aandelen houdt van de werk-bv. In deze laatste bv, de holding-bv, bevinden zich de winstreserves. Het belangrijkste voordeel van zo’n holdingstructuur is de deelnemingsvrijstelling. U betaalt over de winsten van de werk-bv vennootschapsbelasting (VPB), maar vanwege de deelnemingsvrijstelling hoeft u over dezelfde winst bij een uitkering aan de holding-bv niet nogmaals VPB te betalen. U kunt dus vanuit uw werk-bv winst uitkeren aan uw holding-bv zonder dat hierover VPB is verschuldigd. Zo haalt u de winst uit de risicosfeer van uw bv. Schuldeisers van de werk-bv kunnen namelijk niet op het vermogen van de holding-bv verhalen, tenzij deze garant staat voor (forse) financieringen. Hetzelfde kunt u met uw bedrijfspand doen: dit blijft buiten de bedrijfsrisicosfeer als de holding-bv het verhuurt aan de werk-bv. Een ander voordeel is dat de verkoopopbrengst van de aandelen van de werk-bv door de holding-bv vrij zijn van VPB. Belastingheffing over deze winst betaalt u pas op het moment dat u als aandeelhouder dividend van de holding krijgt uitgekeerd. Dit valt in box 2, waarover u 25% dividendbelasting betaalt. De eventuele verkoop van uw werk-bv kan eveneens makkelijker door de koper gefinancierd worden, omdat de werk-bv ‘lichter’ is. De winst zit immers in de holding-bv. Overname van het bedrijfspand is ook niet altijd nodig, als dit in de holding-bv is opgenomen.

Winst

Mogelijk bent u geen enig aandeelhouder van uw bv. In dat geval zult u rekening moeten houden met elkaars belangen. Daarbij kan het salaris een punt van discussie zijn. Het gedeelte van de winst dat overblijft na de uitkering van salarissen behoort namelijk tot de winst van de bv en dus tot dividend, terwijl de een misschien een hoger salaris heeft dan de ander. Een ander nadeel doet zich voor als u als dga overlijdt en een pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd. De verplichting tot uitkeren vervalt namelijk bij overlijden, waarna het opgebouwde tegoed vrijvalt. Deze winst wordt vervolgens verdeeld over de overgebleven aandeelhouders. Deze nadelen kunt u voorkomen door middel van een persoonlijke holding. Deze holding verdeelt dan het resultaat van de werk-bv. Zo kan elke aandeelhouder zijn eigen beleid voeren op het gebied van salaris, dividend en pensioen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Directeur-grootaandeelhouder (dga)?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Hendrikx en Bakker
Adviseur is nu beschikbaar