Wel of geen inhaaleffect als stagiair in hetzelfde jaar in dienst komt?

Ik las dat als een stagiair na zijn stage in hetzelfde jaar in dienst treedt, er een zogenoemd inhaaleffect plaatsvindt. Maar is het niet zo dat er bij een aanstelling in vaste dienst sprake is van een nieuwe inkomstenverhouding en dat er daarom geen sprake is van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR). 

Antwoord

20 september 2016

Als er geen echte dienstbetrekking is, maar de stagiairs krijgen wel een beloning, is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. Deze stagiairs zijn wel verzekerd voor de Wet Wajong en voor de ZW. U hoeft geen premies werknemersverzekeringen te berekenen. U moet wel loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen.

Als later een normale arbeidsovereenkomst wordt gesloten, is de werknemer verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. Hierdoor wijzigt de verzekeringssituatie van de stagiair en ontstaat er inderdaad een nieuwe inkomstenverhouding. Ondanks de nieuwe inkomstenverhouding moet in deze situatie voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen en de ZVW toch rekening worden gehouden met de loontijdvakken waarin de persoon nog stagiair was. Deze berekeningen zijn namelijk niet dienstbetrekkingsgebonden. Voor de berekening van de premies moet rekening gehouden worden met het loon dat de persoon als stagiair genoot. Softwareleveranciers zijn hiervan op de hoogte.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • Wat is de loonheffingskorting?

  Een heffingskorting is een korting op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ook voor de loonheffingen geldt er een heffingskorting, de loonheffingskorting. De...

 • Hoe zit dat met de commissaris?

  In onze onderneming, een bv, is een commissaris aangesteld die toezicht gaat houden op het bestuur. Moet onze onderneming hem in de loonadministratie opnemen of kan de...

E-learningcursussen

 • Lage-inkomensvoordeel
  • Videocollege 8 minuten

  Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een salaris...

Heeft u een vraag over Premies werknemersverzekeringen?

Kas van der Meulen

Fiscaal-jurist / partner

TTT-Group
Adviseur is nu beschikbaar