Welk(e) artikel(en) van de Arbowet kunnen wij aanvoeren ter onderbouwing van ons verzoek voor een luchtkwaliteitsonderzoek?

In ons bedrijf willen wij een luchtkwaliteit onderzoek laten doen. De samenstelling van de lucht willen wij middels een initiatief voorstel laten onderzoeken op de hoeveelheid damp, stof en chemische (processtoffen) samenstelling. Mijn vraag is nu: welk artikel(len) van de Arbowet kunnen wij aanvoeren ter onderbouwing van ons verzoek?

Antwoord

14 februari 2017

De Arbowetgeving kent een aantal artikelen die u daar voor kunt gebruiken. Ze zijn op zich ook nogal ruim opgesteld. De wet kent alleen 'doelvoorschriften', normen waar men aan moet voldoen. De invulling wordt overgelaten aan de werkgevers en werknemers.

Vraag is ook of artikelen uit de Arbowet tot het gewenste resultaat gaan leiden. Daarom wat andere tips:

  • Probeer klachten van medewerkers te verzamelen door bijvoorbeeld een enquête te houden.
  • Check in hoeverre de RI&E actueel is. Mochten er aanwijzingen zijn dat er klachten zijn, dan is een verdiepende Ri&E noodzakelijk (= extra diepgaand onderzoek naar de klachten). Bij sommige gevaarlijke stoffen en risicocategorieën is dat zelfs verplicht.
  • Ga eens praten met de bedrijfsarts of die signalen (verzuim) opvangt door een slechte luchtkwaliteit.
  • U kunt ook op grond van de WOR deskundigen inhuren (wel vooraf meedelen aan de bestuurder).

In sommige sectoren zijn er normen in de arbocatalogus opgenomen maar dat hangt af van de sector.

--------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Simon Troost - AdviceSelect

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Gevaarlijke stoffen?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar