Welk loon moet de dga krijgen?

Als dga heb ik een holding die 50% aandelen heeft in een andere bv. Mijn brutomaandloon is € 4.000 zonder vakantiegeld. De meestverdienende werknemer van de andere bv verdient € 3.950 met vakantiegeld. Bovendien krijgt hij ook een bonus van € 20.000. Moet ik voor het gebruikelijk loon nu kijken naar het vaste brutoloon of naar het fiscale loon?

Antwoord

27 november 2016

De Belastingdienst stelt:

Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen. 

Als de bonus (van € 20.000) voor de medewerker geen structureel karakter heeft, kunt u het beste het dga-salaris aanpassen op het normale brutoloon inclusief vakantiegeld van de betreffende werknemer. Als er vooraf vastgelegd is dat er een bonus uitgekeerd wordt maar het bedrag later wordt vastgesteld, zal het dga-salaris hiermee ook moeten worden aangepast.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Directeur-grootaandeelhouder (dga)?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar