Welke arborechten heeft de PVT?

Onze organisatie heeft een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Het is onduidelijk welke rechten op arbogebied onze PVT nu heeft. Zijn ze hetzelfde als die van de OR?

Antwoord

14 april 2015

Over het algemeen zijn de rechten van de PVT beperkter dan die van de OR, maar op arbogebied praat de PVT zeker mee. De PVT heeft instemmingsrecht bij arbokwesties, zoals de RI&E. U bent daarom verplicht om regelmatig met de PVT te overleggen over arbozaken. Ook moet u informatie geven over de uitvoering van het arbobeleid. De PVT heeft recht op informatie over maatregelen die de werkgever heeft genomen of van plan is te gaan nemen om arborisico’s te bestrijden. Het medezeggenschap mag onder werktijd informeren naar de arbeidsomstandigheden. Verder is de werkgever verplicht om met de PVT te overleggen over het plan van aanpak bij de RI&E. De PVT mag overleggen met ingeschakelde arbodeskundigen en mag ook vragen om afschriften van alle adviezen van de arbodienst. En doet de Inspectie SZW haar ronde in uw organisatie, dan kan de PVT meelopen met de controleur en hem achteraf achter gesloten deuren spreken. Rapporten van de inspectie over arbeidsongevallen gaan ook naar de PVT. PVT-leden kunnen ook zelf bij de inspectie aan de bel trekken.

Arbobesluit

Op grond van het Arbobesluit mag de PVT helpen bij het opstellen of wijzigen van een intern noodplan. Ook mag zij registraties inzien van resultaten van arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor werknemers die zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat geldt ook voor registers waarin de blootstelling van werknemers aan asbest wordt bijgehouden. De PVT mag een oordeel geven over de manier waarop u lawaai op de werkvloer meet en beoordeelt en ontvangt de resultaten hiervan. Ook kan zij haar oordeel geven over maatregelen ter voorkoming van lawaai.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Informatierecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

Heeft u een vraag over Personeelsvertegenwoordiging (PVT)?

Radboud Hafkenscheid

Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap

MZLeeuw
Adviseur is nu beschikbaar