Welke beperkingen kunnen er op het instemmingsrecht worden gemaakt?

Antwoord

30 oktober 2012

  • Cao: Een cao kan het instemmingsrecht van de OR beperken. Daarvan is sprake als de betreffende regeling al met een bindend karakter is opgenomen in de cao. Let daarbij wel op dat uw instemmingsrecht nog deels van toepassing kan zijn! Meestal schetst de bepaling namelijk alleen de hoofdlijnen die in de regeling nader worden uitgewerkt. Op die uitwerking is het instemmingsrecht dan nog wel van toepassing. Naast het feit dat de cao uw instemmingsrechten kan beperken, komt het net zo vaak voor dat de cao juist extra instemmingsrechten toekent.
  • Individuele arbeidsovereenkomst: Een door de OR gegeven instemming werkt niet rechtstreeks door in het individuele arbeidscontract. Cao’s doen dat wel. Het betekent dat de OR bij het overwegen van instemming niet bang hoeft te zijn dat hij individuele rechten aantast. Wel is het zo dat de werkgever die een werknemer wil dwingen een eenzijdig opgelegde verandering in de overeenkomst te accepteren, sterker staat bij een gerechtelijke procedure als hij zich kan beroepen op de OR voor de onderliggende regeling. Die indirecte doorwerking neemt nog toe als de werknemer in zijn arbeidscontract heeft ingestemd met toekomstige wijzigingen in zijn arbeidsvoorwaarden. Dit laatste noemt men ook wel een eenzijdig wijzigingsbeding.
  • Inspectie SZW: Het instemmingsrecht wordt natuurlijk ook beperkt door wettelijke bepalingen of bindende aanwijzingen op basis van die wet. Dat laatste speelt vooral een rol bij de regelingen op het gebied van het arbobeleid, waar het wel voorkomt dat de Inspectie SZW bij haar bezoek aan de onderneming een eis stelt. De bestuurder is gehouden daar uitvoering aan te geven en de OR of PVT kan op dat punt geen nietigverklaring inroepen.

Let op dat in bepaalde gevallen het instemmingsrecht nog deels van toepassing kan zijn. Houd dus goed in de gaten wat een regeling exact uitsluit en waar u nog invloed kunt uitoefenen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Instemmingsrecht van de OR
    • Videocollege 11 minuten

    Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Haagstate Advocaten N.V.
Adviseur is nu beschikbaar