Welke fasen kunt u onderscheiden bij het opstellen van een gedragscode?

Antwoord

14 januari 2010

In grote lijnen zijn er bij het opstellen van een gedragscode drie fasen:

 • de ontwikkelfase;
 • de implementatiefase;
 • de handhavingsfase.

Tijdens de ontwikkelfase is het belangrijk om interne overeenstemming te bereiken over het doel van de gedragscode vóór u daadwerkelijk begint met het opstellen ervan. Tijdens de implementatiefase houdt u zich bezig met de communicatie rondom de nieuwe gedragscode. Dit gaat verder dan alleen een schriftelijke briefing. De laatste fase is de handhavingsfase. Deze fase gaat in principe oneindig door. In deze fase ziet u toe op de naleving van de code en evalueert en herziet u de gedragscode wanneer dat nodig is.

Vergeet niet de OR van uw organisatie te betrekken bij de ontwikkeling van uw gedragscode. Sommige onderwerpen vallen onder het instemmingsrecht van de raad, dus bent u verplicht ze aan de OR voor te leggen.

Wilt u meer weten over het ontwikkelen van een gedragscode? Kijk dan eens in het themadossier van HR Rendement (nummer 1, 2009) over het personeelsreglement.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Professioneel slechtnieuwsgesprek voeren
  • Videocollege 19 minuten

  Vroeg of laat komt u er als leidinggevende of als werkgever voor te staan: u moet iemand van uw werknemers wegsturen. U moet dan een slechtnieuwsgesprek voeren. Zo’n gesprek wilt...

 • Functieprofiel ontwerpen en gebruiken
  • Videocollege 30 minuten

  Werkgevers ontkomen er niet meer aan: met het oog op zowel het belonen als het beoordelen van het personeel zullen alle functies binnen de organisatie helder en concreet moeten zijn....

 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 1
  • Videocollege 26 minuten

  Weet u wel zeker dat een functioneringsgesprek echt verschilt van een beoordelingsgesprek? Dan bent u de uitzondering op de regel! Kunt u in een paar zinnen dat verschil aangeven? Zo...

Heeft u een vraag over Functioneren en beoordelen?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar