Welke functies zijn geschikt voor thuiswerken?

Antwoord

8 maart 2011

Bij de beoordeling of een functie wel of niet geschikt is om thuis te werken, kunt u onder meer de volgende criteria gebruiken:

 • de mate waarin de werknemer te maken krijgt met verwachte of juist met onverwachte gebeurtenissen; hoe meer hectiek een functie met zich meebrengt, des te minder is de werknemer die deze functie heeft, geschikt om thuis te werken;
 • de mate waarin een werknemer te maken heeft met ‘herhaalbare handelingen';
 • de mate waarin een werknemer moet samenwerken met zijn collega's en intern moet overleggen; hierbij moet wel worden opgemerkt dat het door de voortschrijdende techniek steeds eenvoudiger is geworden om op afstand te overleggen, bijvoorbeeld door innovaties als videoconferencing;
 • de mate van zelfstandigheid; als een leidinggevende een werknemer direct moet aansturen, is het niet wenselijk dat de leidinggevende op kantoor zit en de werknemer in zijn werkkamer met uitzicht op de achtertuin;
 • de mate waarin een werknemer moet overleggen met externen;
 • de mate waarin een werknemer gebruik moet maken van locatiegebonden voorzieningen, bijvoorbeeld doordat die zeer kostbaar zijn of ook door collega's worden gebruikt.

Als u deze criteria vertaalt naar taken die geschikt zijn om thuis uit te voeren, hebben deze taken de volgende kenmerken:

 • Ze kunnen grotendeels alleen worden uitgevoerd.
 • Ze zijn onafhankelijk van de plaats waar ze uitgevoerd worden.
 • Ze leveren meetbare resultaten op.
 • Ze hebben vooral betrekking op het verzamelen, invoeren of verwerken van informatie. Dit brengt met zich mee dat er zeer intensief gebruik wordt gemaakt van de computer en de telefoon.
 • Ze bevatten relatief veel denk- en analysewerk.

Wilt u meer weten over de regels bij thuiswerken? Lees dan het themadossier ‘Maak een succes van thuiswerken in uw organisatie' van HR Rendement (nummer 1, 2011).

banner-prinsjesdag-2017-738x110-G-rev02

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Thuiswerken?

Naomi Giling

Advocaat

L&A advocaten
Adviseur is nu beschikbaar