Welke functies zijn geschikt voor thuiswerken?

Antwoord

8 maart 2011

Bij de beoordeling of een functie wel of niet geschikt is om thuis te werken, kunt u onder meer de volgende criteria gebruiken:

 • de mate waarin de werknemer te maken krijgt met verwachte of juist met onverwachte gebeurtenissen; hoe meer hectiek een functie met zich meebrengt, des te minder is de werknemer die deze functie heeft, geschikt om thuis te werken;
 • de mate waarin een werknemer te maken heeft met ‘herhaalbare handelingen';
 • de mate waarin een werknemer moet samenwerken met zijn collega's en intern moet overleggen; hierbij moet wel worden opgemerkt dat het door de voortschrijdende techniek steeds eenvoudiger is geworden om op afstand te overleggen, bijvoorbeeld door innovaties als videoconferencing;
 • de mate van zelfstandigheid; als een leidinggevende een werknemer direct moet aansturen, is het niet wenselijk dat de leidinggevende op kantoor zit en de werknemer in zijn werkkamer met uitzicht op de achtertuin;
 • de mate waarin een werknemer moet overleggen met externen;
 • de mate waarin een werknemer gebruik moet maken van locatiegebonden voorzieningen, bijvoorbeeld doordat die zeer kostbaar zijn of ook door collega's worden gebruikt.

Als u deze criteria vertaalt naar taken die geschikt zijn om thuis uit te voeren, hebben deze taken de volgende kenmerken:

 • Ze kunnen grotendeels alleen worden uitgevoerd.
 • Ze zijn onafhankelijk van de plaats waar ze uitgevoerd worden.
 • Ze leveren meetbare resultaten op.
 • Ze hebben vooral betrekking op het verzamelen, invoeren of verwerken van informatie. Dit brengt met zich mee dat er zeer intensief gebruik wordt gemaakt van de computer en de telefoon.
 • Ze bevatten relatief veel denk- en analysewerk.

Wilt u meer weten over de regels bij thuiswerken? Lees dan het themadossier ‘Maak een succes van thuiswerken in uw organisatie' van HR Rendement (nummer 1, 2011).

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen