Welke gegevens mag ik noteren bij ziekmelding werknemer?

Wat mag er nog wel worden vastgelegd door de werkgever bij de aanname van een ziekmelding, zodat er door de leidinggevende / afdeling P&O snel en adequaat gehandeld kan worden met bijvoorbeeld ondersteuning, alternatieve inzet, etc., zonder hierbij direct afhankelijk te zijn van de bedrijfsarts?

Antwoord

22 augustus 2016

U wilt graag weten welke informatie u mag vastleggen bij de aanname van een ziekmelding. Daar is de wet vrij helder in:

 • alleen praktische informatie en geen informatie van medische aard;
 • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
 • de vermoedelijke duur van het verzuim;
 • de lopende afspraken en werkzaamheden;
 • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (verhaalmogelijkheid).

In die gevallen dat de werknemer zelf vrijwillig gegevens over aard en oorzaak van de ziekte verstrekt, mag u deze niet in de eigen administratie registreren. Uitzondering is als dit noodzakelijk is in verband met het informeren van directe collega’s zodat ze kunnen handelen in geval van nood. Bijvoorbeeld als een werknemer in ernstige mate last heeft van epilepsie en dit zelf of via de bedrijfsarts bij u heeft aangegeven. Het niet inschakelen van de bedrijfsarts houdt dus in dat u op basis van gesprekken met uw medewerkers er achter moet zien te komen in hoeverre er sprake is van 'werkelijk medisch' verzuim of een andere oorzaak. Of dit succesvol is, zal erg afhangen van de relatie die u met de medewerkers heeft en de mate van het wederzijds vertrouwen.

De werknemer moet leren om na te denken en communiceren over de beperkingen en de mogelijkheden en moet de ziekte niet te veel centraal stellen. En de begeleider om geen vragen te stellen over de medische kant van het verzuim. Een optie kan zijn is om een arbodienst te zoeken die niet direct een bedrijfsarts inschakelt maar een andere deskundige, zoals een arbeidsdeskundige. Vaak werken die onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts (zogeheten: verlengde arm) maar zijn minder bezig met 'het medische probleem' en meer met wat kan de medewerker nog met de aangegeven beperkingen. Wees er wel alert op dat ook als u kiest voor een andere aanpak er wel bij zes weken een probleemanalyse (op basis van Wet verbetering poortwachter) gemaakt moet worden door de bedrijfsarts.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Videocollege 12 minuten

  PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

 • Wetgeving bij ziekte en re-integratie
  • Videocollege 13 minuten

  Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering...

Heeft u een vraag over Ziekteverzuim?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar