Welke rechten en plichten heeft werkgever naar werknemers bij een verhuizing?

Onze directeur wil het bedrijf volgend jaar verhuizen. Nu vroegen we ons af welke rechten en plichten de werkgever heeft hierin richting zijn werknemers en wat is de rol van de OR?

Antwoord

16 augustus 2016

Uw vraag kent geen zwart-wit antwoord. Welke rechten en plichten de werkgever heeft, hangt af van de specifieke omstandigheden zoals de reden van de verhuizing, de daarmee gemoeide belangen van de werkgever en uiteraard de gevolgen voor de medewerkers. Hoe dan ook geldt dat de verplaatsing van het bedrijf adviesplichtig is. De OR moet dus om advies gevraagd worden en dat op een zodanig moment dat de OR ook nog daadwerkelijk invloed kan hebben op het voorgenomen besluit om te verhuizen.

Het kan zijn dat er onvoldoende belangen zijn aan de zijde van de werkgever om het bedrijf te verplaatsen, of dat de werkgeversbelangen niet opwegen tegen de belangen van de werknemers bij behoud van de huidige werklocatie. Dan kan de OR negatief adviseren. De verhuizing kan voor (individuele) werknemers nadelige consequenties hebben. De werkgever dient die nadelen zo beperkt mogelijk te houden. Tot op zekere hoogte mag van werknemers wel enige flexibiliteit worden verwacht. Dat reisafstand of de wijze van reizen toeneemt, is niet zonder meer een reden om de verplaatsing niet te accepteren. Ter vergelijking: in het kader van behoud van WW-rechten dienen werklozen een reisafstand van zo'n 1,5 uur enkele reis te accepteren.

Wel zal de werkgever moeten nadenken over een manier om de nadelen op te vangen en een soort mobiliteitsplan moeten vormgeven. Denk daarbij aan een (aanvullende) reiskostenvergoeding, gedeeltelijk en/of tijdelijk reizen onder werktijd, een vervoersregeling, een verhuiskostenvergoeding, etc. Ook kan een vertrekregeling worden aangeboden als medewerkers echt niet van werklocatie willen veranderen. Het handelen als goed werkgever en goed werknemer spelen bij dit soort vraagstukken een grote rol. Als OR heeft u primair weliswaar geen bemoeienis met de inhoud van maatregelen die de werkgever organiseert om de nadelen voor het personeel op te vangen, maar u kunt wel voorwaarden verbinden aan een positief advies. Op die manier kunt u toch uw invloed uitoefenen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Adviesrecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advies te bekijken, er schriftelijk op te reageren...

Heeft u een vraag over Adviesrecht?

Richard Broer

Senior Trainer Medezeggenschap

DASMO-TPAST
Adviseur is nu beschikbaar