Welke rechten heeft de OR bij het contact met Inspectie SZW?

Antwoord

15 september 2010

Om te beginnen heeft de OR op grond van artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht op alle informatie die hij nodig heeft om zijn taken te kunnen vervullen. Daarnaast geeft de Arbowet de OR enkele specifieke rechten in de contacten met Inspectie SZW en wel in de artikelen 12 en 24. Deze rechten, die niet alleen gelden voor de ondernemingsraad maar ook voor de PVT of een eventuele aparte VGWM-commissie (VGWM: Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu), zijn als volgt:

  • De OR kan Inspectie SZW vragen om onderzoek te doen.
  • De ondernemingsraad kan een klacht indienen bij de inspectiedienst. Overigens hebben ook individuele werknemers dit recht.
  • De OR heeft het recht om Inspectie SZW te vergezellen bij een inspectie.
  • De ondernemingsraad mag een gesprek voeren met de inspecteur, zonder dat de vertegenwoordiger van de werkgever hierbij aanwezig moet zijn.
  • De OR heeft recht op een afschrift van het rapport dat de inspecteur na afloop van zijn onderzoek naar de werkgever stuurt.
  • De ondernemingsraad moet door de werkgever op de hoogte worden gebracht van een eventuele eis die Inspectie SZW heeft gesteld, of van een bevel om het werk stil te leggen.
  • De OR heeft het recht om in beroep te gaan tegen een beschikking van Inspectie SZW.

Het vergezelrecht geldt niet in alle gevallen, want hierop is een uitzondering mogelijk. Als de inspecteur van mening is dat hij zijn taak niet goed kan vervullen als er een OR-vertegenwoordiger over zijn schouder meekijkt, kan hij besluiten om het onderzoek zonder pottenkijkers uit te voeren.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Inspectie SZW?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar