Welke regelgeving is van toepassing op de intrekking van aandelen?

Welke regels zijn van toepassing op het intrekken van aandelen?

Antwoord

16 oktober 2015

Voor het intrekken van aandelen is een besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering vereist. De BV moet dit besluit neerleggen bij de KvK en dit moet worden gepubliceerd in een landelijk verspreid dagblad (BW 2:209). Daarnaast is er een statutenwijziging nodig indien een zodanig aantal aandelen wordt ingetrokken dat het geplaatste kapitaal onder 1/5 deel van het maatschappelijk kapitaal terecht komt. Een belangrijke wettelijke regel is dat er een uitkeringstoets (crediteurbescherming) geldt bij de inkoop van eigen aandelen. Indien het bestuur op het moment van inkoop van de eigen aandelen wist of kon weten dat de BV niet aan haar opeisbare schulden zou kunnen voldoen, is het bestuur in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort bij de BV. De verkopende aandeelhouder is ook hoofdelijk aansprakelijk voor dat tekort. Voordat de BV kan overgaan tot het uitkeren van winst, moet een uitkeringstoets worden uitgevoerd. Dit geldt niet alleen bij  het uitkering van dividend, maar dit geldt ook voor de andere vormen van uitkering en aan aandeelhouders (inkoop, intrekking of afstempeling van eigen aandelen door de BV). De uitkeringstoets geldt niet alleen voor nieuwe  BV's. Ook bestaande BV's moeten de  uitkeringstoets verrichten. De begrippen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Bij de KvK. moet formulier 15 worden ingevuld. Hiervan is geen ingevuld voorbeeld beschikbaar. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Aandelen?

Hans Broekhuis

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar